Jihočeská filharmonie
Jihočeská filharmonie

Konkurz na 1. klarinet s povinností 2. klarinetu (zástup za MD)

Ředitel  Jihočeské filharmonie vypisuje


Konkurz na 1. klarinet s povinností 2. klarinetu

(zástup za MD)Místo a čas konání:

konkurz se koná v úterý 13.6.2017 ve 14,00 hodin

v Kostele sv. Anny, Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice


Povinný repertoár ke konkurzu:

•    L.van Beethoven -  symfonie č. 4 - 4. věta
-  symfonie č. 8 - 3. věta (sólo)
•    P.I.Čajkovský - Mozartiana - sólo
•    G.Rossini - předehra k opeře Lazebník sevillský
•    S.Prokofjev - symfonie č.1 Klasická - Finale

Kromě těchto orchestrálních partů si uchazeči připraví dvě kontrastní věty z libovolného koncertu.

Doplňující informace : nástup cca 9/2017, úvazek 100%, 11. platová třída

Účastníkům konkurzu nebude zajištěn klavírní doprovod.

Notový materiál orchestrálních partů zašleme na vyžádání po podání přihlášky.

Přihlášky se stručným životopisem, adresou a tel. kontaktem zasílejte

nejpozději do 9.6.2017

na adresu:
postlova@jcfilharmonie.cz


19.4.2017                          Otakar Svoboda v.r., ředitel JF


CZ EN