Jihočeská filharmonie
Jihočeská filharmonie

Klub přátel JF

Klub přátel JF založil v roce 1996 dirigent Jaroslav Krček. Má cca 35 členů. Schází se 1x měsíčně v klubovně JF v Kněžské ulici v Č. Budějovicích.

Pořádáme

 • komponované audio i video hudební večery s průvodním slovem, event. též s živou hudbou
 • besedy s instrumentalisty, skladateli i významnými kulturními osobnostmi
 • zájezdy do míst, spojených s působením hudebních skladatelů, do divadel i na koncerty u nás i do Rakouska

Naše pořady jsou volně (tj. bezplatně) přístupné i nečlenům Klubu. Informace o nich najdete ve vývěsní skříňce JKF v Kněžské ulici, v pokladně JKF a na těchto stránkách. Za 16 let působení jsme připravili 170 programů. Pro názornost uvádíme několik za poslední dobu.

 • Co mi vypráví hudba – k 150. výročí narození Gustava Mahlera
 • Velké století francouzské hudby
 • Schubertova píseň jako inspiraceMatiné s E. Indjicem v KSOJ
 • Sólové housle v německé barokní hudbě
 • Jaroslav Ježek neznámý
 • Živočišná říše v hudbě
 • Mezní životní situace a horrory v hudbě s četbou novely E. A. Poea
 • Přírodní živly v hudbě
 • Na rozhraní epoch – konec romantismu po 1. světové válce
 • 3 x Š – počátek romantismu – Schubert, Chopin, Schumann
 • Španělsko a španělská svatba
 • Verdi + Wagner, aneb Osvobozené operní divadlo
 • Večer s Hamletem
 • Adventní večer s koledami B. Brittena
 • Překvapení v 3/4 taktu
 • Novosvětská symfonie
 • Houslista krále Ludvíka XV. JEAN-MARIE LECLAIR

Besedy

 • Jan Klusák, hudební skladatel
 • Dr. Ruth Halová (jedna z "dětí sira Nicolase Wintona")
 • Jan Pospíchal, koncertní mistr Vídeňských symfoniků
 • „Pondělníci v Č. Budějovicích“ Hurník, Sluka, Šesták, Turnovský, Englich
 • Klavírní  virtuos Eugen Indjic – beseda – matiné

Zájezdy

 • Koncert v novém Kongresovém a koncertním centru ve Zlíně
 • Národní divadlo v Praze - Debussyho opera Peléas a Mellisanda
 • Výlet 3.6.2017 na Zelené Hoře

CZ EN