Jihočeská filharmonie
Jihočeská filharmonie

Konkurz na místo hráč 2.houslí tutti

Ředitel Jihočeské filharmonie vypisuje

Konkurz na místo:  hráč 2. houslí (tutti)

Místo a čas konání:


konkurz se koná v úterý 24.3.2020  ve 14,00 hodin
v Kostele sv. Anny, Kněžská 411/6, 370 01 Č. Budějovice


Povinný repertoár ke konkurzu:

W. A. Mozart - Koncert A dur, G dur nebo D dur – první věta s kadencí

První věta z koncertu období romantismu nebo 20.století


Orchestrální party:

J. S. Bach - Orchestrální suita D dur, BWV 1068  (1. věta)

L. van Beethoven - Symfonie č. 1  C dur, op. 21 (2. věta)

L. van Beethoven - Symfonie č. 7. A dur, op. 92 (1. věta)

A. Dvořák - Česká suita (Sousedská, Furiant)

S. Prokofjev - Symfonie č. 1 - Klasická, op. 25 (1. věta)

 

 

Účastníkům konkurzu nebude zajištěn klavírní doprovod.

(v případě zájmu je možné jej pomoci zprostředkovat).

 

Notový materiál orchestrálních partů zašleme na vyžádání po podání přihlášky.

Přihlášky se stručným uměleckým životopisem, adresou a tel. kontaktem zasílejte

nejpozději do  20.3.2020 na e-mail: postlova@jcfilharmonie.cz

 

6.1.2020  Otakar Svoboda v. r., ředitel JF


CZ EN